PL   EN

AS1
pict

Aktualności   

Z dniem 1 stycznia 2019 roku rozpoczęła swą działalność nowa uczelnia publiczna - Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie

Członek naszego zespołu – Emilia Witkowska-Grabias – w drugiej połowie 2018 r. aktywnie uczestniczyła w pracach zespołu powołanego do utworzenia nowej uczelni publicznej Służby Więziennej – Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie.

Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie

Powołanie tej jednostki stanowi istotny element reformy więziennictwa w zakresie zmiany systemu naboru i szkolenia. Reforma ta została przeprowadzona ustawą z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 912). Przedmiotowa ustawa utworzyła nową jednostkę organizacyjną Służby Więziennej, tj. uczelnię Służby Więziennej, jako wyższą szkołę zawodową służb państwowych powoływaną przez Ministra Sprawiedliwości i działającą na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Uczelnia Służby Więziennej została utworzona z dniem 31 sierpnia 2018 r. na mocy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie utworzenia Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie (Dz. U. poz. 1461). Uczelnia rozpoczęła funkcjonowanie z dniem 1 stycznia 2019 r., a kształcenie pierwszych studentów na kierunku „Penitencjarystyka” rozpocznie w roku akademickim 2019/2020.

Emilia Witkowska-Grabias w procesie tworzenia uczelni świadczyła niezbędną pomoc prawną w przygotowywaniu wszelkich aktów prawnych – w szczególności Statutu Uczelni oraz innych wewnętrznych regulacji ogólnouczelnianych, a obecnie kontynuuje współpracę jako główny specjalista do spraw prawnych.


Grabias-Legal Kancelaria Adwokacka

Zamknij